Cennik

USŁUGA

CENY REGULARNE

(DLA STUDENTÓW,  PRACOWNIKÓW WSTS 

I CZŁONKÓW KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO)

CENY PROMOCYJNE

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 i zawieszeniem możliwości spotkań w gabinecie Poradni, wszyscy nasi specjaliści zapraszają na spotkania online. Dokładne godziny oraz formę spotkania można uzgodnić telefonicznie lub wysyłając wiadomość w zakładce ZAPISY.

Poradnictwo indywidualne /

pomoc duszpasterska


Profilaktyka i terapia uzależnień


Poradnictwo oraz pomoc 

terapeutyczna dla osób 

z rodzin z problemem 

uzależnienia


Indywidualna porada

zawodowa


Indywidualna porada 

zawodowa z wykorzystaniem 

testów psychologicznych


Wydawanie pisemnego 

profilu zawodowego


Job-coaching


Life coaching


Poradnictwo przedmałżeńskie 

i małżeńskie


Psychoterapia

Poradnictwo indywidualne /

pomoc duszpasterska


Profilaktyka i terapia uzależnień


Poradnictwo oraz pomoc

terapeutyczna dla osób 

z rodzin z problemem 

uzależnienia


Indywidualna porada 

zawodowa


Indywidualna porada 

zawodowa z wykorzystaniem 

testów psychologicznych


Wydawanie pisemnego 

profilu zawodowego


Job-coaching


Life coaching


Poradnictwo przedmałżeńskie 

i małżeńskie


Psychoterapia

0 zł

100 zł / za spotkanie (1 godz.)

100 zł / za spotkanie (1 godz.)

100 zł / za spotkanie (1 godz.)

250 zł / za 2 spotkania (1,5 godz. każde)

0 zł

80 zł

80 zł

50 zł

125 zł

100 zł

100 zł / 1 godz.

50 zł

100 zł / 1 godz.

50 zł

120 zł / za spotkanie (1 godz.)

0 zł

50 zł

110 zł / za spotkanie (50 minut)

70 zł

Udzielamy wsparcia również osobom doświadczającym kłopotów finansowych. 

Pieniądze nie są dla nas przeszkodą w udostępnieniu wsparcia osobom potrzebującym

 W tym celu prosimy o kontakt z Poradnią.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Chcesz dowiedzieć się więcej o Poradni? 

Wyślij maila na adres: poradnia@wsts.edu.pl lub zostaw wiadomość.